top of page

CPP פסיכותרפיה הורה – ילד
לשפר היחסים ולחזק את הקשר

מודל טיפולי מבוסס מחקר, ממוקד יחסים,  המיועד לטיפול בילדים מגיל לידה עד גיל 6 שחוו טראומה.

אירועים טראומטיים שקרו ילדים צעירים ולבני משפחתם משפיעים על ההתפתחות הרגשית והתפקודית של הילד. לא אחת מתקשים הורים להסביר לילד , בדרך שמובנת לו, את האירועים שקרו, לתת מענה לצרכים הרגשיים שלו ושלהם בעקבות הטראומה.

בדרכים המותאמות  לילדים בגיל הרך, באמצעות משחק, הסבר פסיכו חינוכי, הכרת רגשות, עבודה על הביטוי הגופני של רגשות , שיקוף , וויסות  , הילד לומד לזהות את הצרכים שלו, להביע צרכים אלה, ההורה לומד לקורא את הצרכים של הילד ולהיענות להם, כך שהילד יפתח תחושת בטחון ,פיזי ורגשי בקשר הורה- ילד. תחושה שהאירועים הטראומטיים ניפצו.

הנחת היסוד היא שניתן להפחית את ההשפעות המזיקות של הטראומה בתוך מערכת יחסים משמעותית, ליחסים של הילד עם ההורה יש תפקיד מרכזי בכוח של הילד להשתקם מהטראומה.

הנחת יסוד נוספת היא, שעל מנת שהילד יוכל להחזיר לעצמו את האמון בעולם , באנשים ובעצמו . הוא חייב לדעת ולדבר (באמצעות מלל ו/או משחק) את מה שקרה באירוע , לכן המטפל וההורה  בונים יחד את "סיפור הטראומה" , אשר נותן הסבר לאירועים מפחידים שלא עובדו. הסיפור שנבנה -מסופר לילד באופן שמותאם ליכולתו של הילד להבין את האירוע, בהתאם לגילו, יכולותיו הקוגניטיביות והרגשיות על ידי ההורה, בתמיכה ותיווך של המטפל.

טיפול CPP עוזר לילד לקדם ויסות עצמי והתקשרות בטוחה, ולשפר את התפקוד החברתי, הקוגניטיבי, והתנהגותי שלו.

Cpp מבוסס על ארבע מסגרות תיאורטיות – תיאורית ההתקשרות, טראומה, פסיכולוגיה התפתחותית, ומסגרת תרבותית העוזרת להבין אמונות ומנהגים בגידול ילדים.

 

במכון ורשביאק פועל צוות רב-תחומי של מטפלים מנוסים ומיומנים.
אנו מזמינים אותך בחום להתייעץ איתנו ולהיעזר בנו בכל עניין המטריד אותך או את יקיריך.
אנחנו כאן בשבילך. ביחד נוביל את השינוי המתבקש.

bottom of page