top of page

ערכים ואמונות 

אנחנו מאמינים במפגש טיפולי הבונה קרבה, אמון, נינוחות וביטחון ומאפשר שיח עמוק, מתבונן, גלוי לב ופתוח. רק ממפגש כזה יכול לצמוח שינוי אמיתי, משמעותי, שינוי משנה חיים.
                                            
אנחנו מאמינים בגישה טיפולית אמפאתית, מכילה ומעצימה, הרואה את הכוחות והמשאבים בכל אדם, את הניצוץ שלו, רואה את האדם כשלם ולא מתייחסת אל הבעיה כאל מחלה או פגם אישיותי, אלא כבעיה שניתן לפתור אותה בכוחות משותפים.                                                                                                                                                                  
 לרבים מאיתנו יש "בעיות". אם נעמיק להתבונן, נגלה שלא אחת, באותן בעיות וקשיים טמון גם גרעין הייחודיות שלנו. לצד  הבעיות והקשיים, מתגלות  איכויות אנושיות מיוחדות, לעתים נדירות, של יצירתיות, אינטליגנציה ומחשבה פורצת דרך. מאחורי כל קושי רגשי או משבר חבויה אינטליגנציה רגשית וכוחות שלא ידענו על קיומם, שבכוחם  לחולל שינוי ולסייע לנו לצאת ממשברים ובעיות מחוזקים ואופטימיים מאי פעם.
אנחנו מבקשים לקרב את האדם אל עצמו, להקל עליו, להאיר את החלקים החשוכים,
ואפילו, להפוך את הקושי ליתרון.
                                                      
אנחנו מאמינים בטיפול ממוקד ומכוון מטרה שמטרותיו בנות השגה ותוצאותיו ניתנות לתצפית ולמדידה, ובתהליכי חשיבה המעצבים התנהגות ע"י הקניית הרגלים ומיומנויות ותרגול יומיומי.
                                                    
אנחנו מאמינים בכוחות הריפוי הפנימיים של המטופל, ברצון שלו לשינוי, באחריות שלו לתהליך, בכנות כוונותיו, במאמצים שהוא משקיע. 
                                                           
אנחנו פועלים בנחישות לחשוף את הטוב והמיוחד בכל מטופל ולסייע לו להתוות את הדרך הנכונה לו, המיטיבה איתו ועם סביבתו, על מנת להגשים חיים מלאים ומספקים, שופעי שמחת חיים ותשוקה.

bottom of page