top of page

ליקויי למידה

מיהו האדם לקוי הלמידה? 
כל אדם המתקשה ללמוד ולהגיע להישגים התואמים את יכולותיו האינטלקטואליות. אל תלמידים שלא עברו אבחון מתייחסים לא אחת כאל "עצלנים", "בעלי בעיות התנהגות", "חסרי-מוטיבאציה", "בעלי קשיי-ריכוז", שלא בצדק.
חשוב מאוד לאבחן את הליקויים משום שאז ניתן לעקוף את הקשיים ולהתמודד עם הדרישות הרלוונטיות בבית-הספר, בעבודה, בבחינות כניסה ומיון באוניברסיטה.
תחום ליקויי-הלמידה הוא תחום רחב ומגוון הדורש ידע והתייחסות מיוחדת, כאשר הליקויים עשויים  לבוא לידי ביטוי בתחומים רבים: ארגון-המידע, זיכרון, התארגנות, התמצאות במרחב ובזמן, התנהגות, הסתגלות, חברה, קשב וריכוז והתחום המוטורי (התנועתי) וכן תחומי-השפה (שפת-החשיבה, השפה המדוברת, קריאה וכתיבה, שפה זרה).


קשיים רגשיים של ילדים עם לקויות למידה
ילדים הסובלים מלקות למידה עשויים להיתקל בקשיים שילדים אחרים לא חווים, ללא שיהיו מודעים לכך. את הקשיים מלווה בדרך כלל תחושת תסכול, המקבלת משנה עוצמה עם הביקורת המועברת עליהם שמקורה בחוסר הבנה של המצב.
ילדים עם לקויות למידה מתקשים לעתים ביצירת קשרים חברתיים ובפיתוח מיומנויות חברתיות. כתוצאה מכך נפגע הדימוי העצמי ותחושת הביטחון העצמי. לכל אלה השפעה רבה על מצב הרוח ועל רמת החרדה אותה חווה הילד.


טיפול בקשיים הרגשיים של ילדים עם לקויות למידה במכון ורשביאק
כוונת הטיפול  הנפשי  אינה לפתור את הקשיים הלימודיים של המטופל. ייעודו של הטיפול הוא בסיוע בהתמודדות עם הקשיים הרגשיים והמעמסה הנפשית, שהם חלק בלתי נפרד  מההתמודדות עם לקות הלמידה והשלכותיה. כאשר מטופל הפן הרגשי כיאות, הילד חש בטוח ושמח יותר, דימויו העצמי משתפר הוא פנוי ופתוח יותר להתמודדות נכונה ויעילה עם לקותה
 

 

במכון ורשביאק פועל צוות רב-תחומי של מטפלים מנוסים ומיומנים.
אנו מזמינים אותך בחום להתייעץ איתנו ולהיעזר בנו בכל עניין המטריד אותך או את יקיריך.
אנחנו כאן בשבילך. ביחד נוביל את השינוי המתבקש.

bottom of page